به وبسایت شخصی دکتر نوید رهگذر خوش آمدید!

دکترای عمران گرایش سازه

مطالب آموزشی، پژوهشی و منابع علمی

سازه های تعمیرپذیر پذیر لرزه ای

سازه های تعمیرپذیر لرزه ای

مقاوم سازی لرزه ای
مقاوم سازی لرزه ای

مقاوم سازی لرزه ای

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی